Serverdriftsaftale

– overlad ansvaret til os 

Med en serverdriftsaftale tilbyder Cadesign base at tage ansvaret for driften af din serverløsning, og sikre dig hurtig adgang til konsulenter til fejlfinding og fejludbedring af hardware- og softwareproblemer. Med en serverdriftsaftale kan du skære interne it-ressourcer ud af budgettet, da vi klarer driften af dit system.

I en serverdriftsaftale indgår:

 • proaktiv systemovervågning af dine servere
 • test og pålægning af software-patches
 • brugeroprettelser
 • ændringer eller nedlæggelse i AD
 • overvågning af backupløsning
 • test af data-restore
 • fejlretning på serversystemet
 • administration af VPN og firewall
 • dokumentation af server og netværk
 • rapport over kommende flaskehalse
 • reetablering af server ved servernedbrud

Med andre ord er det Cadesign Bases ansvar, at dit serversystem er stabilt og sikkert kørende.

Konsulentarbejdet er struktureret på en sådan måde, at flere konsulenter har et godt kendskab til dine skræddersyede it-systemer. Da flere konsulenter kan afhjælpe problemer i dit system, opnår du optimal service, større fleksibilitet, større tryghed, og så gør det arbejdsprocesserne enklere og mere effektive.

Serverdriftsaftalen er indeholdt Remote Opkobling, således at fejlfinding og -udbedring kan iværksættes fra Cadesign bases kontorer hurtigt og effektivt. Aftalen er gælden døgnets 24 timer og inkluderet er også kritisk beredskab, så der rykkes hurtigt på de opgaver, der måtte komme.

Serverdriftsaftalen er indeholdt timer til udførsel af konsulentopgaver – så det, du skal forholde dig til, er en månedlig pris for drift af din installation.

Ønsker du blot, at Cadesign base overtager driften af dit it-system i en kortere periode, eksempelvis i forbindelse med afholdelse af sommerferie, er det naturligvis også en mulighed.

Virksomheder, der har valgt en serverdriftsaftale hos os, får også en brugersupportaftale på deres aftale, hvor timer enten afregnes efter forbrug eller pr. bruger. 

Direktør

Lars Jürgensen

+45 7879 6694 lju@cadesign.dk
Partner, Cand.Merc.

Ove Fris

+45 7879 6695 ovf@cadesignbase.dk

Kontakt os

X

Kontakt os

+45 8730 0000