Underviseren leverede et højt niveau, selv på det avancerede kursus, og kunne svare kompetent på alle spørgsmål.Klaus Vigsø Mortensen - Bygningskonstruktør og BIM-koordinator hos Dorte Mandrup

Fordi det hele tog udgangspunkt i vores forretning og vores arbejdsmetoder, følte jeg, vi udnyttede tiden maksimalt. Klaus Vigsø Mortensen - Bygningskonstruktør og BIM-koordinator hos Dorte Mandrup

Ofte er det sådan med disse store programmer, at vi kan måske 50% af, hvad programmet rent faktisk tilbyder. Indsigten i de nye features giver mange flere muligheder, og det er rart at vide, at man faktisk formår at udnytte potentialet.Klaus Vigsø Mortensen - Bygningskonstruktør og BIM-koordinator hos Dorte Mandrup

foto: Exile Museum Berlin, Tyskland - fra Dorte Mandrup Website

Kompetenceudvikling og et mere strømlinet workflow

Hos Dorte Mandrup har man besluttet at ensrette workflowet og forsøge at opnå et 100% Rhino+Revit-setup. Ud over at man hos Dorte Mandrup altid prioriterer at holde sig ajour på softwarekompetencerne, så opstod der også et konkret behov for at brugere fik udførlig indføring i Rhino 7 og alle gavnlige features.

I Cadesign base er der få services, der kan tages ned fra hylden og leveres til enhver. Vi lever i en verden, hvor den tætte relation, det indgående kendskab og de skræddersyede løsninger er vores metier. Dette gælder også i undervisningsøjemed.

For Dorte Mandrup ville et generisk kursus næsten være spild af penge, fordi kendskabet til Rhino allerede var stort, men spraglet. På tegnestuen arbejder de parametrisk med Rhino og gør brug af analyseværktøjer med udgangspunkt i Rhino. Desuden ser de også specielt Rhino.Inside som et godt værktøj, der sikrer interoperabilitet med Revit.

Behovet lå mere i en ensretning af et eksisterende workflow, manglende indblik i nye features, behov for kompetenceoptimering i forhold til brug af softwaren og eliminering af uhensigtsmæssige workarounds, der er opstået ud fra medarbejdernes individuelle præferencer. 

Bygningskonstruktør og BIM-koordinator hos Dorte Mandrup, Klaus Vigsø Mortensen, deltog på kurset og siger følgende om behovet inden kursusopstart: "I Dorte Mandrup har vi en ambition om, at vi altid skal udvide vores kompetencer på tværs af tegnestuen. Fordi vi oplever bedre workflows, flere brugbare features og at Rhino er bedre til kompleks geometri, har vi besluttet, at vi overgår til Rhino. En beslutning der skabte basis for et kursus"

Der findes en god portion kurser på markedet, men afgørende for Dorte Mandrup var, at kurset var skræddersyet til dem: "Fordi vi alle gjorde tingene på vores egen måde, var der brug for konsistens, så vi kan arbejde med modellerne på tværs af tegnestuen. Desuden skal formudtrykket være gennemgående, og så manglende vi ret og slet at kompetenceudvikle på Rhino 7 og alle de nyeste features. Fordelen ved netop dette kursus var, at det tog udgangspunkt i vores reelle hverdag. Det hele var simpelthen bygget op om et konkret og repræsentativt projekt i Dorte Mandrup", siger Klaus Vigsø Mortensen. 

foto: Exile Museum Berlin, Tyskland - fra Dorte Mandrup website

Relevans og fuldt potentiale

For at imødekomme det konkrete behov tog Cadesign bases Rhino-specialist og underviser, Tim Nøhr Elkær, et grundigt kig ind i brugen af Rhino hos medarbejderne i Dorte Mandrup. Dernæst tog han i samarbejde med Dorte Mandrup udgangspunkt i et repræsentativt projekt, således at referencerammen er den samme og allerede kendt hos kursisterne. 

Ud fra de findings, han gjorde sig, kunne han skræddersy et forløb, hvor alt var baseret på reelle behov. Alligevel forblev selve kurset 100% agilt: "Vi havde spørgsmål, der knyttede sig til det repræsentative projekt og Tim svarede kyndigt og velformuleret på dem alle. På den måde var spørgsmålene med til at forme kursets forløb og indhold, hvilket bevirkede, at det hele var relevant for alle, der sad i lokalet. Selvom det drejede sig om en individuel problemstilling, formåede Tim at løfte det op til en mere generel problematik, så alle fik gavn af svaret", fortæller Klaus Vigsø Mortensen om selve kurset.

På en travl tegnestue er tiden dyrebar, så det er essentielt at man udnytter det fulde potentiale af et kursus, og som Klaus Vigsø Mortensen pointerer: "Fordi det hele tog udgangspunkt i vores forretning og vores arbejdsmetoder, følte jeg, vi udnyttede tiden maksimalt. Underviseren leverede et højt niveau, selv på det avancerede kursus, og kunne svare kompetent på alle spørgsmål. Tim viste os, hvordan vi kunne optimere og gøre tingene anderledes".

foto: Tegnestuen i Dorte Mandrup

Hverdagen er optimeret 

Målet med ethvert kursus i Cadesign base-regi er, ud over at styrke medarbejderen på et individuelt niveau og tage del i tegnestuernes fastholdelsesstrategi, er naturligvis en optimering af hverdagen. Et skræddersyet kursus skal vise sin værdi i den daglige produktion og være kosteffektivt i forhold til optimering af arbejdsprocesser, videndeling og ressourceforbrug og gøre op med det vi kalder it-frustration, hvor projekter ikke glider, fordi software eller hardware ikke udnyttes til fulde. 

På spørgsmålet om, hvorvidt kurset har vist sin værdi, svarer Klaus Vigsø Mortensen: "På et personligt plan; helt klart. Jeg er mere tryg og tør mere i Rhino! Ofte er det sådan med disse store programmer, at vi kan måske 50% af, hvad programmet rent faktisk tilbyder. Indsigten i de nye features giver mange flere muligheder, og det er rart at vide, at man faktisk formår at udnytte potentialet". 

"Jeg var superglad for kurset, og det er også den udmelding, jeg har hørt fra de andre. Alle synes, det var fedt, at vi havde noget at skulle have sagt. Det kørte flydende og effektivt. Nu har vi fået værktøjerne og så er det en proces at få disse inkorporeret i vores workflow på tegnestuen. Stille og roligt bliver vores nye viden en del af hverdagen og for at vende tilbage til udgangspunktet for kurset; så er vi blevet meget klogere på at ensrette. Vi skal sætte alt op i samme views og settings og også navngive og modellere mere konsistent. På den måde kan vi arbejde på tværs langt mere effektivt", fortæller Klaus Vigsø Mortensen og slutter: "Visionen i Dorte Mandrup er, at vi kommer på kursus halvårligt, så vi kontinuerligt avancerer og forbedrer os". Dorte Mandrup er allerede i dialog med Cadesign base om udbyggende kurser i tre moduler. 

Kunderådgiver

Claus Nielsen

78796692 cln@cadesignbase.dk
Direktør

Lars Jürgensen

+45 7879 6694 lju@cadesign.dk

Kontakt os

X

Kontakt os

+45 8730 0000