Forebyggende vedligehold 

– forebyggelse frem for helbredelse

Med en aftale om forebyggende vedligehold fra Cadesign base sørger vi for, at din it-infrastrukturløsning bliver kigget efter i sømmene med fast interval.

Har du ikke stærke it-kompetencer in-house, der holder sig løbende ajour på din platform, kan du over tid risikere, at din it-infrastruktur bliver ustabil og sårbar eller pludselig står helt stille.

For ikke at komme i den situation gennemfører vi kontinuerlige tjek af dit system ude i din virksomhed, hvor vi kigger på dit servermiljø og udvalgte områder analyseres og ajourføres med det samme.

Eksempelvis foretages performancemålinger på udvalgte hardwarekomponenter, der kontrolleres for diskudnyttelse på server og/eller storagesystem og flaskehalse påpeges. Backuprutiner gennemgås og vi tjekker jeres restore. 

Forebyggende vedligehold afsluttes udarbejdelse af en vedligeholdelsesrapport med vægt på forhold, der bør udbedres eller behandles for at sikre en fortsat stabil og sikker drift. Rapporten fremlægges for den it-ansvarlige, og vores konsulent udfører på din opfordring alle ændringer, uden at det så vidt muligt har betydning for din daglige drift.

Forebyggende vedligehold udføres enten remote eller hos jer. Vi anbefaler, at forebyggende vedligehold gennemføres kvartalsvis, så du kan fange alle problemer, før de bliver til reelle trusler.

Direktør

Lars Jürgensen

+45 7879 6694 lju@cadesign.dk
Partner, Cand.Merc.

Ove Fris

+45 7879 6695 ovf@cadesignbase.dk

Kontakt os

X

Kontakt os

+45 8730 0000